ЦСМП-ВИДИН

ЦСМП-ВИДИН

ЦСМП-ВИДИН

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Центърът е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

С ПМС № 195/95 г се създава ЦСМП- Видин на територията на Видинска област, обхваща територия от 3022. кв.км и население 108067 души. Фактическа дейност ЦСМП започва да развива от 01.9.1996г.

Основната нормативната база, на която се опира дейността е :

·        Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ –актуализирана  ДВ, бр. 69 от 7.08.2001 г.

·        ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ – от 2016 г

·        НАРЕДБА № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"

 

  •     НАРЕДБА 12/ декември 2015- ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА".

 

 

 

Телефон

094-600-886

Адрес

Видин
"Цар Симеон Велики" №119

лице за контакти

д-р Станислав Поломски


ФСМП-Белоградчик


ФСМП-Кула


ФСМП-Брегово


ФСМП-Димово